Световното време в терминалът

Може би сте срещали различни добавки за панели или такива за десктопа, при които ви се показва световното време (world time). Ето какво успях да сглобя само, че за терминалът в Linux.

Следвайте стъпките:

  1. Запазете като например: wtime.sh
  2. След което направете скрипта изпълним: chmod +x wtime.sh
  3. По желание добавете други часови зони (погледнете във /usr/share/zoneinfo)
  4. Стартирайте ./wtime.sh
#!/bin/bash
 
shopt -s expand_aliases
 
clear;
 
alias datetime="date +'%a-%d-%b,%H:%M'"
echo -e 'Колко е часът във Европа?'
echo -e '==========================='
echo -e 'Amsterdam:\t\t' "$(TZ="Europe/Amsterdam" datetime)"
echo -e 'Madrid: \t\t' "$(TZ="Europe/Madrid" datetime)"
echo -e 'Berlin: \t\t' "$(TZ="Europe/Berlin" datetime)"
echo -e 'Sofia: \t\t' "$(TZ="Europe/Sofia" datetime)"
echo -e 'Moscow: \t\t' "$(TZ="Europe/Moscow" datetime)"
echo -e 'Istanbul: \t\t' "$(TZ="Europe/Istanbul" datetime)"
echo -e 'London: \t\t' "$(TZ="Europe/London" datetime)"
echo -e ''
echo -e 'Колко е часът във Америка?'
echo -e '==========================='
echo -e 'NYC: \t\t' "$(TZ="America/New_York" datetime)"
echo -e 'Bogota: \t\t' "$(TZ="America/Bogota" datetime)"
echo -e 'Mexico City:\t\t' "$(TZ="America/Mexico_City" datetime)"
echo -e ''
echo -e 'Колко е часът във Азия?'
echo -e '==========================='
echo -e 'Tokyo: \t\t' "$(TZ="Asia/Tokyo" datetime)"
echo -e 'Bangkok: \t\t' "$(TZ="Asia/Bangkok" datetime)"
echo -e 'HongKong: \t\t' "$(TZ="Asia/Shanghai" datetime)" 

comments powered by Disqus