Emacs guru-mode

Ако учите Emacs, трябва да свиквате с правилните клавиши за навигация, или преминаването към определено място в рамките текста на екрана. Можете да направите това по няколко начина. Може да използвате клавишите със стрелки, но е по-ефективно да поддържате ръцете си в позиция, използвайки стандартните команди C-p, C-b, C-f, и C-n. Тези символи са еквивалентни на четирите клавиши със стрелки, по следния начин:

             Предишна линия, C-p
                 :
                 :
    Назад, C-b.... Текущата позиция на курсора .... Напред, C-f
                 :
                 :
             Следваща линия, C-n

Guru-mode написана от Bozhidar Batsov, забранява тези команди на клавиатурата със стрелките и предлага използването на алтернативните установени от Emacs.

Ако използвате Emacs/24, или имате последната версия на package.el може да си инсталирате лесно Guru-mode от хранилищата Marmalade и Melpa, с командата M-x package-install. Веднъж инсталиран, добавете следното в .emacs или init.el файла.

(require 'guru-mode)
(guru-global-mode +1)

comments powered by Disqus