Как да инсталираме Flatpak в StotinkaOS 7.x

Какво е Flatpak ?

Flatpak е технология от ново поколение за изграждане и инсталиране на десктоп приложения. Тази нова технология позволява едно и също приложение да бъде инсталирано на различни Linux дистрибуции, включващи различни версии и всичко това с помощта на само един пакет.

Първи стъпки

Инсталиране на Flatpak

Преди да можете да инсталирате приложения с Flatpak, трябва първо да го инсталирате . От съвсем скоро Flatpak е наличен и за StotinkaOS 7.x от хранилището StotinkaOS-Flatpak .

Тъй като хранилището не е включено по подразбиране, ще трябва собствено ръчно да си го добавим , това става по следният начин от линията на команди .

$ cd /etc/yum.conf.d/
$ sudo wget https://www.stotinkaos.net/stotinkaOS/repo/7/Flatpak/stotinka0S-Flatpak.repo 

Веднъж добавено , за да инсталирате Flatpak :

$ sudo yum install flatpak

Забележка: За други дистрибуции погледнете тук .

Добавяне на хранилище

Пример (GNOME-stable):

Инсталиране на GNOME runtimes хранилище

$ flatpak --user remote-add --if-not-exists gnome https://sdk.gnome.org/gnome.flatpakrepo

За повече информация и детайли посетете тази страница [1] http://flatpak.org/runtimes.html#gnome .

Инсталиране на GNOME apps хранилище

$ flatpak --user remote-add gnome-apps https://sdk.gnome.org/gnome-apps.flatpakrepo

След което за да изкараме списък на всички приложения от хранилището .

$ flatpak --user remote-ls gnome-apps

За да инсталираме приложение от списъка .

Пример за да инсталираме Epiphany .

$ flatpak --user install gnome-apps org.gnome.Epiphany

За да стартирате приложението .

$ flatpak run org.gnome.Epiphany

Или от меню Програми - Интернет - Web

img

Някои други приложения като (pitivi, skype, Blender…) за Flatpak може да намерите тук . Използвайте линията на команди понеже gnome-software в GNOME 3.14 няма съпорт за flatpak приложения , евентуално това ще бъде налично в StotinkaOS 7.4 , когато се очаква RHEL/CentOS да актуализират до GNOME 3.22 .


comments powered by Disqus