Прехвърляне или редактиране на файлове между различни компютри, свързани към мрежата с Emacs

Няколко полезни трика с emacs за прехвърляне или редактиране на файлове между различни компютри, свързани към мрежата . Извикайте dired като натиснете C-x d или изпълните M-x dired, след това изберете директория. Преместете курсора върху файла който искате да копирате, и натиснете C (за да копирате), emacs ще ви поиска да посочите директорията където смятате да архивирате файла. Въведете /ftp:ivo@192.168.0.105:/Remote_dir . От вас се иска само да въведете парола, след това файла ще бъде копиран във директория Remote_dir/ .

Забележка: За по лесно предвижване между директориите, може да използвате вместо dired, още по готината команда dired-jump.

Трябва първо да заредите вградената библиотека dired-x.

В emacs init файла поставете.

(require 'dired-x)

След това M-x dired-jump или натиснете C-x C-j

По същият начин става и със редактирането на файлове.

  1. Натиснете C-x C-f или изпълнете M-x find-file
  2. Въведете името на файла в следния формат: /ftp:ivo@192.168.0.105:/file.txt за да отворите файла.
  3. Въведете парола .
  4. Редактирайте файла .
  5. Запазете промените .

comments powered by Disqus