Създаване на RPM .spec файл използвайки emacs

Полезен трик за изготването на бърз шаблон за направата на RPM .spec файл на Red Hat Enterprise Linux или Fedora. Когато първоначално се създава .spec файл с emacs, той ви дава шаблон който има много от секциите, които ще са ви нужни за направата на вашият RPM .spec файл.

Инсталирайте rpm-spec-mode.

Ако използвате Emacs/24, или имате последната версия на package.el може да си инсталирате лесно rpm-spec-mode, от хранилищата Marmalade и Melpa, с командата M-x package-install. Веднъж инсталиран, добавете следното в .emacs или init.el файла.

;; RPM .SPEC mode
(autoload 'rpm-spec-mode "rpm-spec-mode.el" "RPM spec mode." t)
 (setq auto-mode-alist (append '(("\\.spec" . rpm-spec-mode))
                 auto-mode-alist))

След което, отидете до директорията на вашият файл *.spec, и го отворете със emacs.

$ cd ~/rpmbuild/SPECS
$ emacs program.spec

И най накрая шаблона.

emacs-spec


comments powered by Disqus