Добавяне на Българска локализация за дата в Hugo

Ако съм разбрал добре, Golang все още не разполага с подкрепа за интернационализиране на локали . По тази причина, първоначално не можах да намеря някаква проста опция за задаването на Българска локализация за датата на блогът ми (генериран с Hugo разбира се 😎 ) . По-късно обаче се оказа ,че имало някакво решение , даже описано и в самият сайт [1] http://gohugo.io/tutorials/create-a-multilingual-site/ . В сайта примера е даден за Френски език, за това ще дам един за Български тук в моят блог, който е леко променен на този от сайта .

Ето как става .

Създаване на data файл

Създайте data файл в главната директория на вашият сайт/блог , нещо такова data/meseci.yaml .

$ cd my-site-name
$ mkdir data
$ cd data
$ touch meseci.yaml

Поставете следният текст, съдържащ имената на всички месеци .

1: "януари"
2: "февруари"
3: "март"
4: "април"
5: "май"
6: "юни"
7: "юли"
8: "август"
9: "септември"
10: "октомври"
11: "ноември"
12: "декември"

Редактиране на шаблони от темата

Редактирайте шаблоните на темата която ползвате за вашият сайт/блог .

themes/hugo-zen/layouts/_default/list.html

{{ range .Data.Pages }}
 		<article itemscope itemtype="http://schema.org/Blog">
 			<h2 class="entry-title" itemprop="headline"><a href="{{ .RelPermalink }}">{{ .Title }}{{ if .Draft }} #Draft{{ end }}</a></h2>
-			<span class="entry-meta"><time itemprop="datePublished" datetime="{{ .Date.Format "2006-01-02" }}">{{ .Date.Format "January 02, 2006" }}</time></span>
+			<span class="entry-meta"><time itemprop="datePublished" datetime="{{ .Date.Format "2006-01-02T15:04:05Z07:00" | safeHTML }}">
+  {{ .Date.Day }} {{ index $.Site.Data.meseci (printf "%d" .Date.Month) }}, {{ .Date.Year }}</time></span>
 		</article>
 {{ end }}
 	</main>
 
-{{ partial "footer.html" . }}
+{{ partial "footer.html" . }}

themes/hugo-zen/layouts/index.html

{{ range (where .Data.Pages ".Params.hidefromhome" "!=" "true") }}
 		<article itemscope itemtype="http://schema.org/Blog">
 			<h2 class="entry-title" itemprop="headline"><a href="{{ .RelPermalink }}">{{ .Title }}</a></h2>
-			<span class="entry-meta"><time itemprop="datePublished" datetime="{{ .Date.Format "2006-01-02" }}">{{ .Date.Format "January 02, 2006" }}</time></span>
+			<span class="entry-meta"><time itemprop="datePublished" datetime="{{ .Date.Format "2006-01-02T15:04:05Z07:00" | safeHTML }}">
+  {{ .Date.Day }} {{ index $.Site.Data.meseci (printf "%d" .Date.Month) }}, {{ .Date.Year }} </time></span>
 		</article>
 {{ end }}
 	</main>

themes/hugo-zen/layouts/_default/single.html

<main role="main">
 		<article itemscope itemtype="http://schema.org/BlogPosting">
 			<h1 class="entry-title" itemprop="headline">{{ .Title }}</h1>
-			<span class="entry-meta"><time itemprop="datePublished" datetime="{{ .Date.Format "2006-01-02" }}">{{ .Date.Format "January 02, 2006" }}</time></span>
+			<span class="entry-meta"><time itemprop="datePublished" datetime="{{ .Date.Format "2006-01-02T15:04:05Z07:00" | safeHTML }}">
+  {{ .Date.Day }} {{ index $.Site.Data.meseci (printf "%d" .Date.Month) }}, {{ .Date.Year }}</time></span>
 			<section itemprop="entry-text">
 				{{ .Content }}
 				<br>

comments powered by Disqus